THÀNH VIÊN
ĐỒNG
BẠC
VÀNG
BẠCH KIM
KIM CƯƠNG
YÊU CẦU
Tổng tiền gửi/tháng - 50.000.000 100.000.000 200.000.000 500.000.000 1.000.000.000
Doanh thu cược/tháng - 300.000.000 600.000.000 1.200.000.000 2.500.000.000 10.000.000.000
HOÀN TRẢ HÀNG TUẦN
Thể Thao 0.10% 0.14% 0.18% 0.28% 0.38% 0.68%
Casino 0.28% 0.38% 0.48% 0.58% 0.68% 0.88%
Slots & Bắn cá 0.48% 0.58% 0.68% 0.78% 0.88% 1.28%
ƯU ĐÃI
Thưởng chào mừng - 88.000 168.000 368.000 668.000 1.168.000
Thưởng duy trì - 168.000 368.000 668.000 1.168.000 3.368.000
Thưởng sinh nhật - 168.000 368.000 668.000 1.168.000 3.368.000
    ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
  • Thành viên đăng ký tài khoản mặc định được hưởng quyền lợi ở cấp độ thành viên.
  • Doanh thu cược & Tổng tiền gửi của tháng hiện tại sẽ được dùng để xét cấp độ của thành viên vào tháng tiếp theo.
  • Mỗi tháng thành viên chỉ tăng hoặc giảm 1 cấp độ VIP duy nhất từ ngày 1~5 của tháng tiếp theo.
  • Tiền thưởng duy trì cấp độ VIP được tặng từ ngày 1~5 của tháng tiếp theo nếu đạt mức doanh thu cược/tổng tiền gửi yêu cầu.
  • Thành viên được nhận thưởng sinh nhật 1 lần/năm vào tháng sinh nhật với yêu cầu tổng tiền nạp tối thiểu 15.000.000 trong tháng sinh nhật.